Cięcie i wiercenie betonu techniką diamentową

Poszerzanie otworu w ścianie nośnej

Poszerzanie otworu w ścianie nośnej

W trakcie remontu lub przebudowy budynku często zachodzi konieczność poszerzenia istniejącego otworu okiennego lub drzwiowego. O ile przy ścianach działowych nie ma z tym większego problemu, o tyle wykonanie otworu w ścianie nośnej wymaga zapoznania się z przepisami prawa budowlanego i zastosowania bezpiecznej metody pracy.
Spis treści

Kontakt ze specjalistą

Dariusz Wierzba
właściciel firmy

Czy w ścianie nośnej można zrobić otwór?

Powyższe zagadnienie należy rozpatrywać w odniesieniu do przepisów prawa budowlanego i zasad bezpieczeństwa. W większości przypadków poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej (lub otworu okiennego) nosi znamiona przebudowy budynku, co z kolei wymaga albo pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia robót budowlanych. Jednak niezależnie od formalności warto kierować się zdrowym rozsądkiem.

Ściany nośne podtrzymują konstrukcję budynku, a także przenoszą obciążenia z dachu, stropu i wyższych kondygnacji na niższe piętra i fundamenty. W rezultacie ingerencja w ściany nośne może skutkować osłabieniem konstrukcji, a w skrajnych przypadkach nawet zawaleniem budynku. Stąd też wykonanie otworu w ścianie nośnej (lub poszerzenie istniejącego) należy zlecać fachowcom, którzy mają doświadczenie w podobnych pracach budowlanych – na przykład nam – DW BETA.

Czy istnieje bezpieczna metoda na wykonanie otworu w ścianie nośnej?

Czasami poszerzenie otworu jest konieczne, aby właściciel budynku mógł zamontować duże okna, które zapewniają lepsze doświetlenie wnętrza i panoramiczny widok na okolicę. Z kolei poszerzanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej często jest potrzebne ze względu na konieczność dostosowania budynku do zmiany sposobu użytkowania lub potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerszy otwór staje się niezbędny, gdy właściciel budynku chce zainstalować drzwi o niestandardowych wymiarach lub drzwi z doświetlami.

Niezależnie od tego, czy inwestor chce wykonać mały lub duży otwór w ścianie nośnej, czy zamierza jedynie poszerzyć istniejący otwór, zawsze należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach niezbędny będzie projekt i dokumentacja techniczna. Ponadto trzeba zastosować element (wspornik, nadproże), który przejmie na siebie obciążenia z wyższych partii budynku. Przy poszerzaniu otworu należy wykuć stare nadproże i zamontować nowe, ponieważ sztukowana belka może nie zapewniać odpowiedniej sztywności, a w miejscach łączeń mogą powstawać pęknięcia. Zarówno duży, jak i mały otwór w ścianie nośnej najlepiej wykonać za pomocą techniki diamentowej.

Poszerzanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej (lub okiennego) z zastosowaniem techniki diamentowej

Czy w ścianie nośnej można zrobić otwór? Tak – trzeba jedynie zadbać o to, aby konstrukcja budynku zachowała stabilność i nie uległa uszkodzeniu. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa najlepiej zastosować technikę diamentową. W tej metodzie otwór zostaje wycięty za pomocą narzędzi (pił) wyposażonych w tarcze diamentowe. Wskazane jest zwłaszcza cięcie na mokro, które polega na chłodzeniu tarczy wodą. W ten sposób można wyciąć mały lub duży otwór w ścianie nośnej, a także poszerzać wcześniej wykonane otwory drzwiowe i okienne.

Zalety techniki diamentowej z chłodzeniem wodą:

  • brak niebezpiecznych wibracji,
  • precyzyjne wykonanie otworu,
  • krótki czas wykonania pracy,
  • czystość i estetyka.

Brak niebezpiecznych wibracji

Powiększanie okna lub poszerzanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej może skutkować wystąpieniem wibracji, które będą przenosić się na pozostałe ściany. Silne drgania mogą doprowadzić do nadwątlenia konstrukcji budynku i powstania poważnych pęknięć. Tymczasem w technice diamentowej wibracje są minimalne lub nie występują wcale, co ma korzystny wpływ na stabilność konstrukcji i stan ścian w budynku. Ponadto brak wibracji sprawia, że metoda ta jest komfortowa dla operatora narzędzia tnącego oraz innych osób, które przebywają w budynku.

Precyzyjne wykonanie otworu

Diament to najtwardszy minerał w skali twardości Mohsa, dzięki czemu tarcze pokryte diamentowym nasypem są w stanie przecinać bardzo twarde materiały, w tym także żelbet. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać tę technikę także przy poszerzaniu otworów w ścianach wykonanych z cegły czy pustaków. Wytrzymałość tarcz oraz schładzanie ich wodą w trakcie pracy sprawia, że wykonanie otworu w ścianie nośnej przebiega szybko i precyzyjnie. Dzięki temu wycięty lub poszerzony otwór zyskuje dokładnie takie wymiary, jakie zostały wskazane w projekcie. Technika diamentowa umożliwia zachowanie idealnych kątów, przy czym możliwe jest cięcie poziome, pionowe oraz na ukos.

Krótki czas wykonania otworu

Dzięki technice diamentowej nawet duży otwór w ścianie nośnej nie zajmie wiele czasu. Tarcze diamentowe doskonale sobie radzą z różnymi materiałami, także tymi najtwardszymi. W dodatku przez cały czas są zraszane wodą, dzięki czemu nie trzeba robić przerw z uwagi na nadmierne nagrzewanie narzędzi. Skrócenie czasu wykonania otworu pozwala szybko przejść do kolejnego etapu przebudowy, czyli np. montażu nowego okna. Jest to komfortowe także dla operatora narzędzia oraz innych osób przebywających w budynku, ponieważ piła hałasuje znacznie krócej. Nawiasem mówiąc, technika diamentowa jest stosunkowo cicha, co ma szczególne znaczenie podczas wykonywania prac w użytkowanych budynkach.

Czystość i estetyka prac

Technika diamentowa na mokro umożliwia estetyczne wykonanie otworu w ścianie nośnej, ponieważ woda „zbiera” pyły wydobywające się podczas cięcia betonu, cegły czy innego materiału budowlanego. Dzięki temu podczas wykonywania prac powstaje znacznie mniej kurzu, który mógłby osiąść na meblach czy w zakamarkach. W rezultacie sprzątanie po remoncie jest łatwiejsze i zajmuje mniej czasu, a osoby przebywające w budynku nie są narażone na wdychanie szkodliwych pyłów. Co więcej, wykonany otwór ma gładkie ścianki i równe krawędzie, więc nie wymaga obróbki. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy potrzebne jest np. poszerzanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej wykończonego i zamieszkałego budynku.

Poszerzanie otworu w ścianie nośnej – podsumowanie

Ingerencja w ściany nośne wymaga dużej ostrożności i profesjonalnego podejścia, ponieważ w wyniku źle przeprowadzonych prac może dojść do osłabienia konstrukcji budynku, pękania ścian, a nawet katastrofy budowlanej. Zarówno duży, jak i mały otwór w ścianie nośnej najlepiej wykonać za pomocą narzędzi wyposażonych w tarcze diamentowe i system chłodzenia wodą. Można w ten sposób uniknąć wibracji, które zagrażają konstrukcji budynku. Ponadto prace przeprowadzone z zastosowaniem techniki diamentowej przebiegają szybko i w sposób komfortowy dla osób przebywających w budynku (bez pyłu i nadmiernego hałasu). Poszerzone otwory są zgodne z wymiarami i estetycznie wykonane, co ma znaczenie dla dalszego przebiegu prac, np. montażu okien lub drzwi.

Zapytaj autora publikacji

Wciąż masz pytania w obszarze niniejszej publikacji? Nie wahaj się – napisz do mnie już teraz!

Autor publikacji

Przeczytaj także

Poszerzanie otworu w ścianie nośnej

Poszerzanie otworu w ścianie nośnej

W trakcie remontu lub przebudowy budynku często zachodzi konieczność poszerzenia istniejącego otworu okiennego lub drzwiowego. O ile przy ścianach działowych nie ma z tym większego problemu, o tyle wykonanie otworu w ścianie nośnej wymaga zapoznania się z przepisami prawa budowlanego i zastosowania bezpiecznej metody pracy.

Czytaj więcej ➡️
Wykucie otworu w ścianie nośnej - pozwolenie czy zgłoszenie?

Wykucie otworu w ścianie nośnej – pozwolenie czy zgłoszenie?

Ściany nośne przenoszą obciążenia ze ścian z wyższych kondygnacji, stropów i dachu na części budynku znajdujące się pod nimi i fundamenty. Ingerencja w ścianę nośną stanowi więc naruszenie konstrukcji i może zagrażać stabilności budynku. Niemniej z uwagi na uproszczenie procedur związanych z pracami budowlanymi i remontowymi rodzi się pytanie, czy wykucie otworu w ścianie nośnej wymaga pozwolenia, czy wystarczy zgłoszenie.

Czytaj więcej ➡️